ASSET – SVASSET

Föreningen svensk miljöteknik

OM ASSET

ASSET verkar för att fler svenska miljötekniklösningar ska spridas världen över genom ett strukturerat och affärsdrivet samarbete. Hör av er till oss om ert företag är redo för nya marknader.

ASSETs medlemmar företräder ca 1500 miljöteknikföretag. Många av dem finns på swedishcleantech.com som drivs av Tillväxtverket och IVL, samt på smartcitysweden.com – Sveriges export- och investeringsplattform för smarta lösningar i den hållbara staden.

I september 2015 presenterade regeringen sin exportstrategi, som innebär en satsning på 800 miljoner kr till 2019 för ökad export till morgondagens tillväxtmarknader. ASSET är en av flera aktörer som samverkar inom ramen för TEAM SWEDEN för att förverkliga denna strategi.

Om du letar efter finansiering inom miljötekniksektorn så ger Tillväxtverket bra info på www.swedishcleantech.se

Se filmen om svensk miljöteknikhistoria – en framgångssaga värd att sprida!

Verksamhet

Genom våra medlemmar representerar ASSET ca 1500 miljöteknikföretag över hela Sverige, och även på många ställen världen över (se blågula markörer på kartan). Om du är intresserad av att etablera ditt miljöteknikföretag på nya marknader så kan ASSET hjälpa dig att få kontakt med rätt personer.

 

ASSET är länken mellan miljöteknikföretag, nationella myndigheter och regionala aktörer när nya projektidéer och satsningar lanseras.

Här är några aktuella exempel:

 

Etablering av nationell operativ exportplattform inom avfall och återvinning

Syfte: Att öka Sveriges konkurrensförmåga på den internationella avfalls- och återvinningsmarknaden för ökande exportintäkter och spridning av hållbara och långsiktiga lösningar.

Ett beslutsunderlag ska tas fram för etablering av en nationell operativ funktion, roller och mandat definieras liksom uppgifter, placering, resurser, kompetenser och finansiering med en affärsplan för den nationella funktionen.

Etablering av funktionen ska förankras hos intressenter i Sverige och förslag på aktivitetsplan för arbetet ska färdigställas.

Projektägare: Dalarna Science Park

Affärsdrivet samarbete och internationella affärer

– Nya samverkansmodeller för ökad export.

Projektet ska ta fram en samverkansmodell för miljöteknikföretag som prioriterar värdekedjor för systemlösningar. Efterfrågan av miljöteknik går mer och mer mot nyckelfärdiga lösningar. För att möta efterfrågan och öka exporten behöver svenska företag samarbeta bättre för att kunna leverera hela system. Målsättningen är att skapa nya gemensamma affärssatsningar och projekt i en nordisk kontext.

En referensgrupp bestående av Energimyndigheten, Business Sweden, Tillväxtverket, Näringsdepartementet och Vinnova ska säkerställa och möjliggöra synergieffekter på ett effektivt sätt. Myndigheternas miljöteknikexportgrupp kommer också att vara en samtalspartner kring projektet.

Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Eco Governance

– Export av systemlösningar

Systemlösningar är Sveriges styrkeposition inom miljöteknikområdet. Det kan handla om att producera biogas från slam som sedan uppgraderas till fordonsbränsle, införandet av avfallsförbränning med energiåtervinning eller framtagandet av hela stadsdelar som i Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen i Malmö. I alla dessa fall har det tagits politiska beslut (Eco Governance) som möjliggjort att stuprörstänkandet har övergetts.

Det finns behov av att utveckla denna metodik vidare inför den allt större komplexitet som krävs i framtiden. En tydligare beskrivning och utveckling av processen/metodiken som använts kan också möjliggöra att systemlösningarna på ett bättre sätt kan spridas till fler städer både i Sverige och utomlands.

Projektet koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB och finansieras av VINNOVA.

Affärsmöjligheter i Sydafrika

– Delegationsresa med affärer i fokus

Sex svenska miljöteknikföretag (SME) inom energiområdet medverkade i en delegationsresa till Sydafrika i maj 2015. Målsättningen var att knyta värdefulla affärskontakter som ska leda till export. I utvärderingen framkommer att ett företag har förankrat en affär för 8 Mkr. Ett annat företag uppger att de har tre skarpa affärsmöjligheter. Ett företag ser stora möjligheter att sälja utbildning till två kontakter. Det finns således stora förhoppningar om affärsavslut efter projektet.

Delegationsresan genomfördes i regi av Business Sweden. Huvudman för projektet var Föreningen Svensk Miljöteknik (ASSET) och projektet finansierades av Tillväxtverket.

Nationell besökshantering

– Regeringsuppdrag för organisering av besöksprogram

Det övergripande syftet är att öka export av svensk miljöteknik och därigenom bidra till tillväxt och sysselsättning i Sverige. Satsningen innebär att koordinera den nationella besökshanteringen och att fokusera på att bättre utnyttja det förhållandevis stora antalet internationella besökande i Sverige som är intresserade av svenska lösningar och svenskt kunnande på miljöteknikområdet.

Ansvarig medlem: Stiftelsen Teknikdalen
Uppdragsgivare: Business Sweden

Miljö-BRIC

– Affärsutvecklingsprogram för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina

Miljö-BRIC är en nationell satsning inom ramen för SymbioCity – Sustainability by Sweden. Deltagande företag får genomgå ett innehållsrikt affärsutvecklingsprogram i syfte att förbereda en marknadssatsning på dessa marknader. Ett tiotal företag har hittills erbjudits en förmånlig internationell konsultcheck på upp till 250 000 kr/företag från Tillväxtverket.

Ansvarig medlem: Business Region Göteborg
Uppdragsgivare: Tillväxtverket

Medlemmar

Som medlem i ASSET får ni:

– Tillgång till ett stort miljötekniknätverk på nationell och internationell nivå
– Kontakt med nationella myndigheter och finansiärer som främjar svensk miljöteknik
– Möjlighet att ingå i nationella samarbeten och projekt

avfall

Avfall Sverige

Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö
070-607 80 95
stellan.jacobsson@avfallsverige.se
www.avfallsverige.se

GBG

Business Region Göteborg

Box 111 19
404 23 Göteborg
031-367 61 44
sofia.mcconell@businessregion.se
www.businessregion.se

uppsala

Cleantech Uppsala

Vaksalagatan 15
753 75 Uppsala
072-523 85 24
johan.rosen@uppsala.se
www.uppsala.se

cleantech

Cleantech Östergötland

Gjuterigatan 1d
582 73 Linköping
070-819 97 80
johan.rydberg@cleantechostergotland.se
www.cleantechostergotland.se

Glava-Energy-Center

Glava Energy Center

c/o Arvika Näringslivscentrum
Box 913
671 29 Arvika
070-792 87 28
magnus.nilsson@aanc.se
www.glavaenergycenter.se

DSP_logo_svart

Dalarna Science Park

C/O Dalarna Science Park
Box 760
781 27 Borlänge
070-680 46 44
sara.skarhem@dalarnasciencepark.se
www.greenbusinessregion.se

iuc-kalmar-lan

IUC Sustainable

Gröndalsvägen 19B
392 36 Kalmar
073-089 50 70
kristina.sjogren@iuc-kalmar.se
www.iuc-kalmar.se

IVL-SvMiljo_Logo

IVL Svenska Miljöinstitutet

Valhallavägen 81
114 27 Stockholm
010-788 65 00
osten.ekengren@ivl.se
www.ivl.se

MS-Cleantech-Hub

Mid Sweden Cleantech Hub

Energikontoret Västernorrland
Järnvägsgatan 2
871 45 Härnösand
070-226 91 66
hakan.grundel@kfvn.se
www.kfvn.se

Utskrift

North Sweden Cleantech

Kompetensspridning i Umeå AB
Rådhusesplanaden 8
903 28 Umeå
070-664 40 28
susanne.lindstrom@umea.se
www.northswedencleantech.se

sthlm

Stockholm Cleantech

Box 210 60
100 31 Stockholm
010-788 65 00
osten.ekengren@ivl.se 
www.stockholmcleantech.com

business

Sustainable Business Hub

Anckargripsgatan 3
211 19 Malmö
073-438 74 55
hakan.rosqvist@sbhub.se
www.sbhub.se

rise-logo-pa-wwww.ri_

RISE

Ideon Gateway, Scheelevägen 27
22 370 Lund
010- 516 60 19

bengt.malmberg@ri.se
www.ri.se

 

 

sweheat

SweHeat & Cooling

Tofsmesgatan 15
254 49 Helsingborg
073-334 79 77
hakan.knutsson@sweheat.com
www.sweheat.com

Styrelse

Sara

Sara Skärhem

– Ordförande
Dalarna Science Park
sara.skarhem@dalarnasciencepark.se
070-680 46 44

sofiamconnell

Sofia Carlsson McConell

Business Region Göteborg
sofia.mcconell@businessregion.se
031-367 61 44

Namnlöst-1

Håkan Rosqvist

Sustainable Business Hub
hakan.rosqvist@sbhub.se
073-438 74 55

hanna_lagerberg

Hanna Eriksson Lagerberg

Smart City Sweden
hanna.eriksson.lagerberg@ivl.se
010-788 66 09

susanne

Susanne Lindström

North Sweden Cleantech
susanne.lindstrom@umea.se
070-664 40 28

Profilbild-siluett-kvinna

Helena Näsström

– Suppleant

North Sweden Cleantech
helena.nasstrom@umea.se
073-275 10 83

4705926

Johan Rydberg

– Suppleant

Cleantech Östergötland
johan.rydberg@
cleantechostergotland.se

070-819 97 80

Per_Eiritz

Per Eiritz

– Suppleant

Glava Energy Center
per@eiritz.se
070-517 14 94

Kontakt

ASSET – Föreningen Svensk Miljöteknik
C/O Dalarna Science Park
Box 760
781 27 Borlänge

070-680 46 44 (ordf. Sara Skärhem)
kontakt@asset.nu

Ditt namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Spamkontroll