ASSETASSET

Föreningen svensk miljöteknik

OM ASSET

ASSET är paraplyorganisationen för den svenska miljötekniksektorn och verkar för ökad internationalisering av svenska miljötekniklösningar och företag som levererar dem. Genom en strukturerad och affärsdriven samverkan bidrar vi till ett ökat intresse för svenska lösningar.

ASSET är en ideell och icke-vinstdrivande förening vars medlemmar består av regionala och kommunala organisationer samt forsknings- och branschaktörer, som verkar inom miljöteknikområdet i Sverige. Genom extern finansiering skapar vi möjligheter för projektsamverkan och gemensamma initiativ. ASSET representerar genom sina medlemmar för närvarande ca 1500 svenska miljöteknikföretag över hela Sverige, och strävar efter att finnas för alla svenska miljöteknikföretag

ASSET ska genom ökad internationalisering av svenska miljöteknikföretag bidra till fler affärer för svenska miljöteknikföretag och genom detta bidra till ökad konkurrenskraft, nya arbetstillfällen och till att nå de globala målen.

Medlemmar

Som medlem i ASSET får ni:
– Tillgång till ett stort miljötekniknätverk på nationell och internationell nivå
– Kontakt med nationella myndigheter och finansiärer som främjar svensk miljöteknik
– Möjlighet att ingå i nationella samarbeten och projekt

business-region-goteborg-logo-vector

Business Region Göteborg

Box 111 19
404 23 Göteborg
031-367 61 44
katarina.clase@businessregiongoteborg.se
businessregiongoteborg.se

cleantech-ostergotland-logo-vector

Cleantech Östergötland

Fridtunagatan 24
582 16  Linköping
073-3541212
johan.rydberg@cleantechostergotland.se
cleantechostergotland.se

dalarna-science-park-logo-vector

Dalarna Science Park

C/O Dalarna Science Park
Forskargatan 3
781 27 Borlänge
070-6956292
ann-louise.larsson@dalarnasciencepark.se
dalarnasciencepark.se

IVL-SvMiljo_Logo_CMYK

IVL Svenska Miljöinstitutet

Valhallavägen 81
114 27 Stockholm
010-788 65 00
osten.ekengren@ivl.se
ivl.se

North-Sweden-Cleantech-rgb

North Sweden Cleantech

Kompetensspridning i Umeå AB
Rådhusesplanaden 8
90328 Umeå
070-2568284
info@northswedencleantech.se
nina.rismalm@umea.se
northswedencleantech.se

rise-research-institutes-of-sweden-logo-vector

RISE

Ideon Gateway, Scheelevägen 27
22 370 Lund
010- 516 60 19
bengt.malmberg@ri.se
ri.se

sustainable-business-hub-logo-vector

Sustainable Business Hub

STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö
073-438 74 55
hakan.rosqvist@sbhub.se
bengt.malmberg@sbhub.se
sbhub.se

SweHeatAndCooling-Original

SweHeat & Cooling

Tofsmesgatan 15
254 49 Helsingborg
073-334 79 77
hakan.knutsson@sweheat.com
sweheat.com

Styrelse

Hakan

Håkan Rosqvist (Ordförande)

Sustainable Business Hub
073-438 74 55
hakan.rosqvist@sbhub.se

Katarina-Clase_020

Katarina Clase

Business Region Göteborg
031-367 61 03
katarina.clase@businessregiongoteborg.se

Hans Bywall sv

Hans Bywall

Bywall Consulting AB / Sweheat & Cooling
070-225 74 84
hans@bywall.se

nina-rismalm

Nina Rismalm

North Sweden Cleantech
070-256 82 84
nina.rismalm@umea.se

gina-photoaidcom-greyscale

Gina Aspelin Hedbring

Smart City Sweden/IVL
072-455 51 65
gina@smartcitysweden.com

annlouise-scaled-e1653469677798.sv2 jpg

Ann-Louise Larsson (Suppleant)

Dalarna Science Park
070-695 62 92
ann-louise.larsson@dalarnasciencepark.se

Astrid

Astrid Hackl (Suppleant)

Sustainable Business Hub
070-200 97 95
astrid.hackl@sbhub.se

Johan-Rydberg_Foto_Bjorn-Lisinski_8826_web

Johan Rydberg (Suppleant)

Cleantech Östergötland
0708-199 780
johan.rydberg@cleantechostergotland.se

Sten Stenbeck

Sten Stenbeck

RISE
070-620 36 50
sten.stenbeck@ri.se

Projekt & Initiativ

ASSET är länken mellan miljöteknikföretag, nationella myndigheter och regionala aktörer när nya projektidéer och satsningar lanseras. ASSET är en av flera aktörer som samverkar inom ramen för TEAM SWEDEN för att förverkliga Sveriges exportstrategi och har också varit en del av skapandet av innovationsplattformen Smart City Sweden.

PÅGÅENDE

Smart City Sweden

– Nationell export- och investeringsplattform för smarta och hållbara städer.

Smart City Sweden är en nationell export- och investeringsplattform som lyfter fram svenskt kunnande kring smarta och hållbara städer för en internationell marknad. Denna plattform har funnits centralt i ett par år men breddas nu med regional representation för att lyfta fram svenskt kunnande över hela landet med sex regionala noder. Noderna samordnas av ASSET-medlemmar som har samarbetat inom ramen för ASSET i många år. Det är detta samarbete i kombination med erfarenhet av besöksverksamhet som ligger till grund för besökshanteringen i Smart City Sweden. Intresset för att genomföra besök på plats i Sverige från utlandet är stort och nu ökar möjligheterna att gå från utländskt intresse till affärer för svenska företag. Och för Sverige är det en möjlighet att visa upp det bästa av regionens kunnande av miljöteknik, mobitet, digitalisering, stadsplanering och social hållbarhet.

Läs mer : smartcitysweden.com

Projektet koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB och finansieras av Energimyndigheten

AVSLUTADE

Etablering av nationell operativ exportplattform inom avfall och återvinning

Syfte: Att öka Sveriges konkurrensförmåga på den internationella avfalls- och återvinningsmarknaden för ökande exportintäkter och spridning av hållbara och långsiktiga lösningar.

Ett beslutsunderlag ska tas fram för etablering av en nationell operativ funktion, roller och mandat definieras liksom uppgifter, placering, resurser, kompetenser och finansiering med en affärsplan för den nationella funktionen.

Etablering av funktionen ska förankras hos intressenter i Sverige och förslag på aktivitetsplan för arbetet ska färdigställas.

Projektägare: Dalarna Science Park

Affärsdrivet samarbete och internationella affärer

– Nya samverkansmodeller för ökad export.

Projektet ska ta fram en samverkansmodell för miljöteknikföretag som prioriterar värdekedjor för systemlösningar. Efterfrågan av miljöteknik går mer och mer mot nyckelfärdiga lösningar. För att möta efterfrågan och öka exporten behöver svenska företag samarbeta bättre för att kunna leverera hela system. Målsättningen är att skapa nya gemensamma affärssatsningar och projekt i en nordisk kontext.

En referensgrupp bestående av Energimyndigheten, Business Sweden, Tillväxtverket, Näringsdepartementet och Vinnova ska säkerställa och möjliggöra synergieffekter på ett effektivt sätt. Myndigheternas miljöteknikexportgrupp kommer också att vara en samtalspartner kring projektet.

Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Eco Governance

– Export av systemlösningar

Systemlösningar är Sveriges styrkeposition inom miljöteknikområdet. Det kan handla om att producera biogas från slam som sedan uppgraderas till fordonsbränsle, införandet av avfallsförbränning med energiåtervinning eller framtagandet av hela stadsdelar som i Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen i Malmö. I alla dessa fall har det tagits politiska beslut (Eco Governance) som möjliggjort att stuprörstänkandet har övergetts.

Det finns behov av att utveckla denna metodik vidare inför den allt större komplexitet som krävs i framtiden. En tydligare beskrivning och utveckling av processen/metodiken som använts kan också möjliggöra att systemlösningarna på ett bättre sätt kan spridas till fler städer både i Sverige och utomlands.

Projektet koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB och finansieras av VINNOVA.

Affärsmöjligheter i Sydafrika

– Delegationsresa med affärer i fokus

Sex svenska miljöteknikföretag (SME) inom energiområdet medverkade i en delegationsresa till Sydafrika i maj 2015. Målsättningen var att knyta värdefulla affärskontakter som ska leda till export. I utvärderingen framkommer att ett företag har förankrat en affär för 8 Mkr. Ett annat företag uppger att de har tre skarpa affärsmöjligheter. Ett företag ser stora möjligheter att sälja utbildning till två kontakter. Det finns således stora förhoppningar om affärsavslut efter projektet.

Delegationsresan genomfördes i regi av Business Sweden. Huvudman för projektet var Föreningen Svensk Miljöteknik (ASSET) och projektet finansierades av Tillväxtverket.

Nationell besökshantering

– Regeringsuppdrag för organisering av besöksprogram

Det övergripande syftet är att öka export av svensk miljöteknik och därigenom bidra till tillväxt och sysselsättning i Sverige. Satsningen innebär att koordinera den nationella besökshanteringen och att fokusera på att bättre utnyttja det förhållandevis stora antalet internationella besökande i Sverige som är intresserade av svenska lösningar och svenskt kunnande på miljöteknikområdet.

Ansvarig medlem: Stiftelsen Teknikdalen
Uppdragsgivare: Business Sweden

Miljö-BRIC

– Affärsutvecklingsprogram för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina

Miljö-BRIC är en nationell satsning inom ramen för SymbioCity – Sustainability by Sweden. Deltagande företag får genomgå ett innehållsrikt affärsutvecklingsprogram i syfte att förbereda en marknadssatsning på dessa marknader. Ett tiotal företag har hittills erbjudits en förmånlig internationell konsultcheck på upp till 250 000 kr/företag från Tillväxtverket.

Ansvarig medlem: Business Region Göteborg
Uppdragsgivare: Tillväxtverket

Kontakt

ASSET – Föreningen Svensk Miljöteknik
C/O Sustainable Business Hub
STUDIO, Box 305
211 19 Malmö, Sweden

(ordf. Håkan Rosqvist)
kontakt(at)asset.nu

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din e-post (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande